Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Sở Y tế Hà Nội) cần tuyển dụng công chức năm 2013

 - Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí làm việc và chức danh nghề nghiệp;
 - Kế hoạch tuyển dụng
Xem tại đây:
http://benhvienhoenhai.vn/2013/08/05/thong-bao-va-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2013/

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 6/8/2013 đến hết ngày 3/9/2013 tại phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện, địa chỉ: 34 phố Hòe Nhai - Ba Đình - Hà Nội, trong giờ làm việc.

Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển và các vấn đề liên quan mời tham khảo tại Website Bệnh viện (benhvienhoenhai.vn)bảng tin thông báo tại Bệnh viện hoặc liên hệ số điện thoại: 0439272980/máy lẻ 4321, trong giờ làm việc.