Các vị trí cần tuyển:
1. Nhân viên văn phòng và trợ lý xưởng:
 - Nam, nữ; Trình độ tối thiểu trung học
 - Thành thạo Hoa ngữ, Việt ngữ
 - Thạo vi tính văn phòng (Word và Excel).
(Không có kinh nghiệm vẫn được)
2. Trợ lý bộ phận nghiệp vụ:
 - Nam, nữ; Trình độ phổ thông trung học trở lên;
 - Thông thạo vi tính văn phòng;
 - Ưu tiên người biết tiếng Hoa hoặc tiếng Anh.
3. Nhân viên phòng vẽ:
 - Nam, nữ; Trình độ tối thiểu cao đẳng, kỹ sư cơ khí.
 - Anh văn giao tiếp;
 - Biết vẽ autocard.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nhân sự
CÔNG TY TNHH STRONGMAN - KCX TÂN THUẬN