Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2013 như sau:
1. Vị trí tuyển

Chuyên viên Tổng hợp và Quản trị trang Web
- Số lượng: 01 người
- Yêu cầu:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe tốt;
+ Tốt nghiệp đại học, có khả năng tổng hợp, biên tập tin bài, thông thạo việc Quản trị trang Web;
+ Có hiểu biết sâu, rộng về toán học.
- Công việc: Tổng hợp, thư ký cho các Hội nghị, hội thảo. Tổng hợp, biên tập tin, bài trên trang Web của Viện, Quản trị trang Web của Viện.
– Thời gian làm việc: Giờ hành chính.
– Thu nhập: Theo quy định của Nhà nước và các chế độ khác theo qui chế tài chính đặc thù, qui chế nội bộ của Viện.
2. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 17 tháng 5 năm 2013.
3. Thời gian tuyển dự kiến: 20 đến 24 tháng 5 năm 2013.
4. Địa điểm liên hệ:
- Văn phòng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
- Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 36231542; Fax: 04. 36231543
- Thông tin được đăng tải trên báo Hà nội mới và trên bảng tin của Viện.