Khoảng 1 tiếng sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy của siêu thị đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo cơ quan CA, nguyên nhân bước đầu có thể do ngọn lửa bắt nguồn từ bên kiốt bán càphê, sau đó cháy lan sang kiốt bánh ngọt cạnh bên, khiến toàn bộ thiết bị làm bánh, tài sản trong 2 kiốt hư hỏng hoàn toàn.