Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho mọi người dân có điều kiện học tập. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về xã hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012” sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; diễn đàn bảo vệ môi trường; tuyên truyền kiến thức pháp luật; kể chuyện lịch sử quê hương; vẽ tranh chủ đề quê hương; rèn luyện kỹ năng sống; chuyên đề an toàn giao thông; tổ chức các trò chơi dân gian...