Cần thu hồi, sung công quỹ tài sản không kê khai

LĐO NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Chia sẻ
Ảnh minh họa từ Internet

Sau khi đọc bài: "Phải công khai tài sản của cán bộ để dân giám sát" đăng trên Báo Lao Động số ra ngày 6.2.2017, tôi nhận thấy, tình trạng trì trệ trong triển khai thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ “Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập” đang diễn ra ở nhiều nơi, câu hỏi đặt ra là, các trường hợp kê khai không trung thực tại sao không xử lý theo quy định tại Điều 30 của Thông tư số 08/2013/TT-TTCP?

Một vấn đề khác khiến công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang chưa được nghiêm túc bởi trong các văn bản hướng dẫn thiếu yếu tố chế tài. Điều 31 “Xử lý vi phạm về kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực” trong Thông tư số 08/2013/TT-TTCP nêu rõ:

Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau:

1. Đối với cán bộ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

2. Đối với công chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức.

3. Đối với viên chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

4. Đối với người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

5. Đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân áp dụng theo quy định về xử lý kỷ luật về Đảng và kỷ luật trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Như vậy, nếu phát hiện tài sản không nằm trong bản kê khai của cán bộ, công chức, viên chức thì mức nặng nhất cũng chỉ là cách chức, còn cá nhân vẫn toàn quyền sử dụng số tài sản đó!

Từ thực trạng về kê khai tài sản, thu nhập, chúng tôi đề nghị cần đưa nội dung chế tài này vào Dự thảo “Luật phòng, chống tham nhũng” Ban soạn thảo đang lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân để trình Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua trong kỳ họp tới, thay thế Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, cụ thể bổ sung như sau:

“Bản kê khai tài sản, thu nhập của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh là cơ sở pháp lý để xác nhận tài sản, thu nhập chính đáng của chủ thể đó. Trường hợp tài sản, thu nhập khác nằm ngoài bản kê khai, nếu bị phát hiện hoặc tự lộ diện sẽ bị tịch thu, sung vào công quỹ của Nhà nước”.

Thiết nghĩ, khi đưa nội dung chế tài vào Luật, chắc chắn việc kê khai tài sản, thu nhập của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ được thực thi nghiêm túc, bởi chẳng ai muốn “tự nhiên” mất tài sản của mình cả.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

“Đại gia” Cao Toàn Mỹ bất ngờ phơi bày hai “người tình” lớn tuổi của Phương Nga