Phân công cán bộ giúp đỡ công đoàn cơ sở

LĐ - 40 P.V
Chia sẻ
Bảng phân công CB cơ quan giúp đỡ CĐCS của LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch chỉ đạo đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 của LĐLĐ tỉnh; trong tháng 2, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch phân công các nhóm và CB trong cơ quan đi cơ sở năm 2017.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 7 nhóm công tác, mỗi nhóm do một đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hoặc một ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm nhóm trưởng sẽ tới làm việc với 5 - 6 đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh và trực thuộc CĐ ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gồm một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và một số CĐCS).

Nhiệm vụ của các nhóm là nắm nội dung chuyên đề của các ban LĐLĐ tỉnh đã tham mưu triển khai, những khó khăn, thuận lợi trong triển khai; nắm diễn biến tư tưởng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong năm 2017; tổng hợp những kiến nghị của cơ sở, của CNVCLĐ báo cáo LĐLĐ tỉnh để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước và CĐ cấp trên giải quyết. Để thực hiện được kế hoạch nói trên, các nhóm phải chuẩn bị nội dung làm việc; thông báo trước với đơn vị nơi đến về thời gian, nội dung, chương trình làm việc và phải báo cáo kết quả làm việc với cơ sở để LĐLĐ tỉnh tổng hợp và có hướng giải quyết.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, lần đầu tiên, LĐLĐ tỉnh phân công mỗi cán bộ lãnh đạo và chuyên viên thuộc văn phòng, các ban trong LĐLĐ tỉnh phụ trách 6 - 7 CĐCS trong khu vực này. Nhiệm vụ của các CB, chuyên viên này là nắm diễn biến tư tưởng của đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp về các vấn đề việc làm, thu nhập của NLĐ, việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng, TƯLĐTT; việc thực hiện công tác thu-chi tài chính CĐ.

Các cán bộ, chuyên viên phụ trách theo dõi các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước cũng được LĐLĐ tỉnh giao nhiệm vụ tổng hợp những kiến nghị của cơ sở, của CNVCLĐ báo cáo LĐLĐ tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS; cùng BCH CĐCS tháo gỡ khó khăn trong hoạt động; phối hợp với các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, các nhóm đi cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chuẩn bị nghiêm túc và thực hiện tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng kế hoạch.

Theo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, đây chính là nỗ lực của LĐLĐ tỉnh để nâng cao chất lượng CĐCS; thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; khắc phục tình trạng tồn tại trước đây ở một số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước là các văn bản của CĐ không được triển khai; thậm chí không triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về mức lương tối thiểu vùng…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chia điểm 1-1, Đức và Chile tràn trề cơ hội dắt tay nhau đi tiếp