Video infographic: Quá trình làm việc “vô cùng vất vả” của 2 quả thận

Tôi chia sẻ -    BT (TH)
Thận phải làm việc liên tục ngay cả khi bạn đang ngủ, mỗi ngày lọc tổng cộng 180 lít máu để thải độc chất khỏi cơ thể, theo Ted Ed.

Độc giả bình luận