Chỉ đạo tại phiên khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu: Trong nhiệm kỳ tới, với tiềm năng và lợi thế hiện có, Gia Lai phải vươn lên, vượt ra khỏi danh sách tỉnh nghèo trước năm 2015. Đại hội đã bầu 55 thành viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Ngày 5.10, Ban chấp hành đã bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Hà Sơn Nhin (dân tộc Ba Na; Ủy viên BCHTƯ Đảng khóa X) tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.    

Nguyễn Thịnh