Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

LĐO Trương Hoàng- Quế Chi
Chia sẻ
Đoàn đại biểu Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm tại lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

Sáng 4.1, Đoàn đại biểu Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Trần Văn Lý, Nguyễn Thị Thu Hồng dẫn đầu đến dâng hoa và thắp hương tưởng niệm tại lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình). Tham dự buổi lễ dâng hương còn có Trưởng ban Dân vận Tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành; Phó bí thư Thường trực huyện ủy Thái Thụy (Thái Bình) Đỗ Văn Hiện. 

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2.2.1908 tại thôn Diêm Điền, xã Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình. Cuối năm 1927, đồng chí tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Đầu năm 1938, đồng chí tham gia ủy viên Xứ bộ Bắc Kỳ. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản VN, được phân công làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là cán bộ xuất sắc trong phong trào vận động CN, là người triệu tập Đại hội đại biểu CN Bắc Kỳ ngày 28.7.1929 tại số 15 Hàng Nón (Hà Nội). Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, xuất bản Báo “Lao Động” và Tạp chí “Công hội đỏ” làm cơ quan tuyên truyền của Công hội. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng lâm thời, trực tiếp phụ trách cả báo và tạp chí. Đồng chí đã viết nhiều bài đăng trên Báo “Lao Động” và Tạp chí “Công hội đỏ” để tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn CN đấu tranh.
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ảnh 1

 

Tại lễ dâng hương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường xúc động bày tỏ: “Trong giờ phút trang nghiêm và xúc động này, mỗi cán bộ CĐ đều không quên công ơn và tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu, các bậc cách mạng tiền bối và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, vị lãnh tụ đầu tiên của tổ chức CĐ Việt Nam – những người đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh giành độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc, giải phóng giai cấp, đem đến cho nhân dân đời sống ấm no, hạnh phúc; quyền lợi cơ bản của NLĐ được đảm bảo”.
Trước anh linh Lãnh tụ, thay mặt Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kính báo những thành quả đã đạt được. Theo đó, 87 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, CĐ Việt Nam đã chủ động đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Đến nay đang thu hút, tập hợp hơn 9,6 triệu đoàn viên và thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Giai cấp CN nước ta đã có những bước trưởng thành về số lượng và chất lượng, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách Nhà nước. Hiện nay, cùng cả hệ thống chính trị, tổ chức CĐ Việt Nam đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đồng bộ với các Nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước, nhất là yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ trước tình hình mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh, 2017 là năm diễn ra Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam. Đây là giai đoạn rất quan trọng, có những cơ hội, nhưng cũng có nhiều thách thức đối với tổ chức CĐ Việt Nam.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ảnh 2
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Lễ dâng hương.
Trước anh linh lãnh tụ, thay mặt Đoàn đại biểu Ban Chấp hành, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường hứa: Tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, của giai cấp CN; xây dựng giai cấp CN và CĐ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, là tổ chức đại diện cho đoàn viên, NLĐ; là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, có nhiệm vụ giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa đông đảo NLĐ và Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, hiệu quả; quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ; thực sự đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đội ngũ cán bộ CĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực suy thoái, khắc phục các khuyết điểm yếu kém. Cán bộ CĐ có tinh thần trách nhiệm và sự tiến công, sâu sát cơ sở, phục vụ CNLĐ và vì lợi ích của đoàn viên.
“Chúng tôi xin nguyện sẽ mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối cách mạng và Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đã chọn, giữ vững ngọn cờ tiên phong của giai cấp CN và truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam!”- Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ thế giới Bùi Văn Cường viết trong sổ lưu niệm:  “Tưởng nhớ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, mỗi cán bộ CĐ Việt Nam không bao giờ quên công ơn và tưởng nhớ đến Bác Hồ muôn vàn kính yêu, các bậc cách mạng tiền bối và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh- những người đã dành trọn đời mình để đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, đem đến cho toàn dân ta độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Tưởng nhớ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, người lãnh tụ đầu tiên của tổ chức CĐ Việt Nam, mỗi cán bộ CĐ Việt Nam xin hứa luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, tổ chức CĐ giao, luôn xứng đáng là thủ lĩnh của CNVCLĐ VN; nguyện luôn đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn; giữ vững ngọn cờ tiên phong của giai cấp CN và truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ VN; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ảnh 3
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ghi sổ lưu niệm tại lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình)
Sau khi dâng hoa và thắp hương tưởng niệm tại lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình), Đoàn đại biểu Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN do Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Trần Văn Lý, Nguyễn Thị Thu Hồng dẫn đầu đã đến dâng hoa và thắp hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân. Tham dự lễ dâng hương còn có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa. 
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ảnh 4
Đoàn đại biểu Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm tại  đền thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh ảnh 5
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường ghi sổ lưu niệm tại Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chỉ 1 Phó chủ tịch được ký giấy chứng tử là "hiểu lầm"