Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 9, khóa XI

LĐO Trương Hoàng – Quế Chi
Chia sẻ
Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu bế mạc Hội nghị.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước đoàn viên và NLĐ, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 9, khóa XI đã bế mạc.

Tại hội nghị này BCH đã thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo hoạt động của UBKT CĐ các cấp năm 2016 và chương trình công tác năm 2017; định hướng nội dung nghiên cứu xây dựng báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐ VN lần thứ XII; Nghị quyết của BCH Tổng LĐ về “Công tác pháp luật của CĐ trong tình hình mới” thay thế Nghị quyết 5a/NQ- TLĐ ngày 7.7.2005; Nghị quyết của BCH Tổng LĐ “Về công tác bảo hộ lao động của tổ chức CĐ trong tình hình mới” thay thế Nghị quyết 5b/NQ-TLĐ ngày 8.7.2005; bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền của UBKT trong hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ VN và một số nội dung về công tác cán bộ. Thường trực ĐCT đã tiếp thu và giải đáp những ý kiến của các đại biểu qua chất vấn, thảo luận tại các tổ và hội trường.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2017 và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9 BCH Tổng LĐ khóa XI, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH cần đầu tư nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công việc của mình. Từng cấp CĐ phải cụ thể hóa thành chương trình công tác cụ thể, phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ sở, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, giảm bớt các công việc sự vụ, dành thời gian đi cơ sở, đến với CNVCLĐ, nhất là KCN tập trung, các công trình trọng điểm quốc gia, nơi còn nhiều khó khăn, nắm bắt và giải quyết kịp thời yêu cầu của thực tiễn cũng như nguyện vọng của CNLĐ.
Theo đồng chí Bùi Văn Cường, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế xã hội trong năm 2017 sẽ gặp không ít khó khăn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ. Trong bối cảnh đó, hoạt động của tổ chức CĐ đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Để đảm bảo thực hiện tốt những nội dung đã được Hội nghị BCH Tổng LĐ thông qua, những vấn đề BCH thảo luận, chất vấn và ĐCT đã giải trình, tiếp thu, các cấp CĐ cùng quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư TƯ Đảng về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp tiến tới ĐH CĐ VN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; nghiên cứu tham gia xây dựng và phản biện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật LĐ; tổ chức các hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động CĐ năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; triển khai thí điểm việc đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, NLĐ tại các KCN, KCX; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “LĐ giỏi; LĐ sáng tạo”; các cấp CĐ cần tập trung tổ chức tốt Têt Sum vầy.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bà Hiền chữa “chim” cho hàng loạt trẻ em, y tế huyện không hay biết