Các nghề, công việc được bổ sung thuộc lĩnh vực: khai khoáng; hóa chất; sản xuất thuốc lá; thủy sản; sản xuất ô tô, xe máy. Trong đó, đáng lưu ý có một số nghề, công việc thường có trong các doanh nghiệp như: lái xe nâng; bốc xếp thủ công; chiết nạp, sản xuất; kiểm tra, sửa chữa bình áp lực; vận hành máy cắt gọt kim loại; vận hành máy đột dập kim loại.

Thông tư quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được hưởng chế độ bảo hộ lao động, tiền lương và BHXH quy định tại Bộ Luật Lao động sửa đổi. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.5.