Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khóa X)

LĐO Thu Trà
Chia sẻ
Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11 (khóa X). Ảnh: Giang Huy

Sáng nay (1.6), tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN đã khai mạc Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11- khóa X dưới sự điều hành của các đồng chí thường trực Đoàn Chủ tịch, gồm: Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Hòa Bình; các phó chủ tịch: Hoàng Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN và đại diện Ban Dân vận TƯ, các ban của Đảng, Văn phòng Chính phủ…

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 11 sẽ thảo luận các dự thảo: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên và người lao động với Đảng, Nhà nước qua đại hội công doàn các cấp; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đề án nhân sự Ban Chấp hành và UBKT Tổng Liên đoàn (khóa XI); báo cáo công tác kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng phân tích ngắn gọn tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như những khó khăn của đất nước, từ đó khẳng định: Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 đề ra, triển khai chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và tổ chức đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đến nay đã hoàn thành.

Đồng thời, tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, đặc biệt là chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, góp phần tháo gỡ khó khăn, giải quyết vướng mắc cho người lao động.

Hoạt động của công đoàn trong việc nghiên cứu, tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 tiếp tục thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và người lao động, các hoạt động trong “Tháng công nhân” tiếp tục hướng về cơ sở, gần hơn với người lao động; phát động hiệu quả các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…

Sáng 1.6, các ủy viên Ban Chấp hành sẽ nghe tờ trình về dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X do Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày. Tờ trình về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đề án nhân sự Ban Chấp hành và UBKT Tổng Liên đoàn (khóa XI) do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng trình bày. Báo cáo công tác kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2008- 2013 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  Đỗ Xuân Học trình bày. Sau đó, hội nghị chia tổ để thảo luận.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Mẹ tay vỡ nát vẫn cố đào bới tìm con trai 4 tuổi