LĐLĐ TP. Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị

LĐO H.Long
Chia sẻ
Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Sáng 21.9, LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và phát động cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ TP. Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt được quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" .

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011.

Qua đó nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là Chỉ thị rất quan trọng của Bộ Chính trị trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều năm nay đã trở thành 1 nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là các cán bộ lãnh đạo cấp Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ TP với các đối tượng là cán bộ, công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn.

“Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” nhằm phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ  có tri thức, có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước” – Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.

 


LĐLĐ TP. Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ảnh 1
Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.
LĐLĐ TP. Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị ảnh 2
Đại diện CĐ cấp trên cơ sở, CĐ ngành trên địa bàn ký cam kết triển khai cuộc vận động " Xây dựng nếp sống văn hóa CN".

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Trần tình của bà nội cháu bé nghi bị hai phụ nữ bán tăm bắt cóc