CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Phát động phong trào thi đua năm 2017

LĐ - 33 T.HOÀNG
Chia sẻ

Với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC, NLĐ) ngành ngân hàng đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2017”, phong trào thi đua do ngành ngân hàng phát động gồm 9 nội dung cụ thể.

Trong đó các cấp CĐ chủ động tích cực tham gia với lãnh đạo chuyên môn đơn vị về các giải pháp hoạt động, điều chỉnh chính sách tiền tệ, giáo đục đào tạo, SXKD; động viên CNVCLĐ phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh hoạt động ngân hàng trên mọi lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức ngân hàng. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp có các giải pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ… 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lời kể nhân chứng vụ hai mẹ con chết thảm trong đám cháy ở phố Vọng