Tổng LĐLĐVN chỉ đạo: Các cấp CĐ khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử CĐVN

LĐ - 193 B.C.Đ
Chia sẻ

Vừa qua, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (TLĐ) có văn bản số: 1197/TLĐ, chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ khai thác, sử dụng Cổng Thông tin điện tử CĐVN.

Theo đó, ngày 28.7, Tổng LĐLĐVN đã khai trương Cổng thông tin điện tử CĐVN (CTT), địa chỉ truy cập: www.congdoan.vn. Và thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TLĐ ngày 26.7 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành quy chế hoạt động CTT và để khai thác, vận hành có hiệu quả CTT, Tổng LĐLĐVN đề nghị các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ: Đối với phần thông tin chỉ đạo, điều hành (Văn phòng TLĐ phụ trách) - sử dụng hệ thống thông tin điều hành và phần mềm quản lý tổ chức, nhân sự của CTT vào công tác quản lý, điều hành của đơn vị. Tài khoản quản trị hệ thông tin điều hành của đơn vị đã được khởi tạo theo thông tin đơn vị đã đăng ký, gửi kèm theo; đối với phần thông tin thông tấn và truyền thông đa phương tiện (Báo Lao Động phụ trách): Mỗi LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ gửi ít nhất 1 tin, bài, ảnh/tuần, nội dung phải có tính phát hiện mới liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của CNVCLĐ, hoạt động CĐ để đăng tải lên CTT (tin, bài, ảnh được sử dụng sẽ được chấm, trả nhuận bút theo quy định); đối với phần thông tin chuyên đề (Ban Tuyên giáo TLĐ phụ trách): Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ gửi ít nhất 2 bài có kèm ảnh/tuần về các nội dung nghiên cứu chuyên sâu theo chuyên đề do ban, đơn vị phụ trách để đăng tải trên CTT (tin, bài, ảnh được sử dụng sẽ được chấm, trả nhuận bút theo quy định); các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ phổ biến CTT tới CNVCLĐ và 100% CĐCS; là đầu mối tiếp nhận ý kiến của CNVCLĐ, tham gia xử lý, trả lời kiến nghị của CNVCLĐ trên các chuyên mục “Công nhân hỏi - Công đoàn trả lời”; “Ý kiến đoàn viên”…; cập nhật thông tin nhanh, chính xác về đời sống CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên Trang thông tin thành phần của đơn vị mình; vận động, tổ chức để CBCĐ, đoàn viên, NLĐ tham gia ý kiến tại chuyên mục “Trưng cầu ý kiến” trên CTT để TLĐ nắm bắt được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, dư luận xã hội. Định kỳ vào cuối tháng 6 và tháng 12 tập hợp, đánh giá kết quả gửi về TLĐ (qua Ban Tuyên giáo). 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bà Hiền chữa “chim” cho hàng loạt trẻ em, y tế huyện không hay biết