Vướng nắp cống ôtô bật tung như bị trúng mìn

Thế giới -    BT (TH)
Chiếc ôtô con vừa chuyển làn đột ngột nảy bật lên và lật ngửa, văng sang lề. Thủ phạm được cho là chiếc nắp cống để kênh và gây ra tai nạn trông không khác gì xe bị nổ tung.

Độc giả bình luận