Giải pháp đồng bộ cho cây bắp

Giải pháp đồng bộ cho cây bắp

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng - cụ thể là chuyển đổi một phần đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng - vật nuôi khác - chính là nhằm giúp nông dân (ND) vùng ĐBSCL nâng cao thu nhập một cách bền vững. Có nhiều đối tượng cây trồng - vật nuôi được chọn thay thế cây lúa tùy theo điều kiện ở từng địa phương.

Video xem nhiều nhất

Đấu súng như phim để cướp 40 triệu USD trong kho bạc ở Paraguay nóng nhất hôm nay