Ngày 11.9, Ban Dân tộc tỉnh cho biết, đã có kết quả xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí khai thác rừng thuộc Chương trình 327 của UBND xã Linh Thượng.

Theo đó, ông Hồ Quốc Hương (Chủ tịch UBND xã) là người trực tiếp đến Ban Dân tộc tỉnh nhận 222.360.000 đồng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng của xã (4 lần nhận tiền); trong đó chỉ có nhập quỹ UBND xã 55 triệu đồng, số tiền còn lại ông Hương bỏ túi chi xài sai mục đích.