Tiếp nhận hơn 810 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

TLV NB - HN
Chia sẻ

Từ ngày 4.11 đến 16h ngày 10.11, bên cạnh hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng (Quỹ TLV) đã tiếp nhận hơn 810.105.891 đồng từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội.

Ngày Từ ngày 4 đến 10.11.2016 Ps có Mã dự án
ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ
04/11/2016 LĐLĐ Quảng Ngãi CT 30,000,000 TLV03
04/11/2016 BĐ Trần Lâm TT 100,000 TLV04
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến từ thiện 1,196,000 TLV04
04/11/2016 TK chuyen 711AC3386653 từ thiện 10,001 TLV04
04/11/2016 nguyen quang diep 34 linh lang, phuong cong vi, quan Ba Dinh, TpHN nhap quy tu thien 100,000 TLV04
04/11/2016 Le duc anh Uh quy tu thien 80,000 TLV04
05/11/2016 TK711AD1015741 từ thiện 10,001 TLV04
06/11/2016 TK chuyen 711A74978181 từ thiện 50,000 TLV04
06/11/2016 TK chuyen 101010009716998 từ thiện 10,000 TLV04
06/11/2016 TK chuyen 101010010004978 từ thiện 10,000 TLV04
07/11/2016 Trường THPT Tiên Du số 1 Bắc Ninh ủng hộ 4,400,000 TLV03
07/11/2016 Trường THPT Nguyen Dang Dao Bắc Ninh ủng hộ 11,112,000 TLV03
07/11/2016 Tra Xuân Binh NT 5,000 TLV04
07/11/2016 TK chuyen 711A23979764 TT 100,000 TLV04
07/11/2016 CTy CP SX Sông Hồng KCN Tiên Du - Tiên Sơn - Bắc Ninh 4,000,000 TLV03
08/11/2016 Vũ Thị Ngân từ Bắc Ninh 125153557 22/10/2008 CA Bắc Ninh CT 720,000 TLV04
08/11/2016 Cty CP KC Thép Thái Nguyên CT ủng hộ 3,000,000 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 711AB0842385 từ thiện 10,000 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 711A66231692 TT 10,000 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 711A26683284 TT 100,000 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 711A23979764 TT 100,000 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 711AA1010144 TT 10,001 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 101010010385431 TT 10,001 TLV04
08/11/2016 TK chuyen 101010010353557 TT 10,001 TLV04
08/11/2016 IBVCB.0811160071643001.goku zz 300,000 TLV04
09/11/2016 LĐLĐ tỉnh Bến Tre 100,000,000 TLV03
09/11/2016 IBVCB.0911160871957001.1 asd asd 1,000 TLV04
10/11/2016 TK chuyen 101010009794073 từ thiện 10,000 TLV04
10/11/2016 TK chuyen 711A63722751 từ thiện 10,000 TLV04
10/11/2016 IBVCB.1011160263692001.1aed asd asd 1,000 TLV04
04/11/2016 VTC TT TK PAY 968035136 CT: Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15250 500,000 LD15250
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15250 100,000 LD15250
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15250 200,000 LD15250
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15249 200,000 LD15249
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15250 100,000 LD15250
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15250 1,000,000 LD15250
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT34 600,000 UT34
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15236 100,000 LD15236
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT29 100,000 UT29
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15052 100,000 LD15052
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15056 100,000 LDS15056
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS15042 400,000 LDS15042
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS15044 400,000 LDS15044
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS15041 800,000 LDS15041
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT22 200,000 UT22
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS15034 50,000 LDS15034
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15031 1,000,000 LDS15031
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS15030 200,000 LDS15030
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15216 200,000 LD15216
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS15007 200,000 LDS15007
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15202 100,000 LD15202
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15201 200,000 LD15201
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1466 200,000 LD1466
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1464 200,000 LD1464
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS1493 100,000 LDS1493
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1463 100,000 LD1463
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1462 100,000 LD1462
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS1484 100,000 LDS1484
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS1483 50,000 LDS1483
04/11/2016 VTC TT TK PAY 968035136 CT: Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1685 500,000 LD1685
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1686 800,000 LD1686
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1678 3,000,000 LD1678
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1668 100,000 LD1668
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LDS1608 500,000 LDS1608
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT42 200,000 UT42
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT50 500,000 UT50
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1647 200,000 LD1647
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT44 200,000 UT44
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1647 500,000 LD1647
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1632 500,000 LD1632
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT47 100,000 UT47
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1624 50,000 LD1624
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1625 50,000 LD1625
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT44 50,000 UT44
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT45 50,000 UT45
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT46 50,000 UT46
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1630 50,000 LD1630
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1632 50,000 LD1632
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1633 50,000 LD1633
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT47 50,000 UT47
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1635 50,000 LD1635
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT42 300,000 UT42
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1604 200,000 LD1604
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT05 200,000 UT05
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15235 200,000 LD15235
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15239 500,000 LD15239
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT09 500,000 UT09
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến UT35 500,000 UT35
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1603 1,000,000 LD1603
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD15251 500,000 LD15251
04/11/2016 Bạn đọc ủng hộ trực tuyến đến LD1603 500,000 LD1603
04/11/2016 TK chuyen 101010002557426;ND:LD 16101 200,000 LD16101
07/11/2016 Tra xuan Binh giúp LD16102 5,000 LD16102
07/11/2016 Tra Xuân Binh giúp LD16104 5,000 LD16104
07/11/2016 Tra Xuân Binh giúp LD16105 5,000 LD16105
07/11/2016 Nguyễn Tuấn Hải (110,Mai Hắc Đế,HN) ủng hộ những cảnh đời 14,100,000 TLVCD
07/11/2016 TK chuyen 711A10171984;ND:LD1694 100,000 LD1694
07/11/2016 TK chuyen 711A79879065;ND:ung ho LD1692 200,000 LD1692
07/11/2016 TK chuyen 711A79879065;ND:ung ho LD16106 200,000 LD16106
07/11/2016 TK chuyen 711A79879065;ND:ung ho LD16103 200,000 LD16103
07/11/2016 IBVCB.0711160054139001.QUANG LD16105 Le Thi Huyen 1,000,000 LD16105
08/11/2016 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo giúp LD1659 100,000 LD1659
08/11/2016 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo giúp LD1670 100,000 LD1670
08/11/2016 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo giúp LD1672 100,000 LD1672
08/11/2016 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo giúp LD1673 100,000 LD1673
08/11/2016 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu Thảo giúp LD1675 100,000 LD1675
08/11/2016 TK chuyen 711A48029799;ND: ủng hộ bà Nguyễn Thị Lực (LD1690) tinh Phu tho, mong giup ba 450,000 LD1690
08/11/2016 Tran Ba Thanh ung ho chuong trinh benh nhan nhi ung thu 300,000 UT
08/11/2016 BĐ Vũ Thị Hằng gửi tiền bảo trợ UT17 300,000 UT17
08/11/2016 BĐ Vũ Thị Hằng gửi tiền bảo trợ UT26 300,000 UT26
09/11/2016 Tra Xuan Binh giúp LD16106 5,000 LD16106
09/11/2016 TK chuyen 711A21459393; ND:LD1693: mong chú mau khỏi bệnh 100,000 LD1693
09/11/2016 BĐ Vũ Thị Hằng gửi tiền bảo trợ em Đinh Văn Lâm UT14 300,000 UT14
09/11/2016 BĐ Vũ Thị Hằng gửi tiền bảo trợ em Đoàn Hiệp UT18 300,000 UT18
09/11/2016 BĐ Vũ Thị Hằng gửi tiền bảo trợ em Nghiêm Thị Ngân UT24 300,000 UT24
ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH NGHĨA TÌNH HOÀNG SA - TRƯỜNG SA
07/11/2016 Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Phước ủng hộ XD Khu TN CS Gạc Ma 8,677,000 TLV16
07/11/2016 LĐLĐ Bình Định ủng hộ CT Hoàng Sa- Trường Sa 607,383,814 TLV17
Tổng phát sinh trong kỳ: 810,105,819

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Email:tlvlaodong@gmail.com; Hoặc chuyển khoản: Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng - tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trong cùng hệ thống tại Saigon Commercial bank, STK: 1005755579 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trong cùng hệ thống tại Pvcombank, STK: 000000002335 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Clip: Người dân Hà Giang bất chấp nguy hiểm đi xem lũ