Sẽ tổng điều tra các nguồn xả thải trên cả nước

LĐ - 205+206 Khánh Hoà
Chia sẻ

Sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng về vấn đề môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sẽ thực hiện việc tổng điều tra các nguồn thải, nguồn gây ô nhiễm trên phạm vi cả nước. Đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh để quản lý thống nhất. Trong đó, có cơ chế chia sẻ thông tin và cảnh báo đồng bộ từ trung ương tới địa phương. Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà (ảnh) đã cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với Báo Lao Động.

Thưa Bộ trưởng, trong thời gian qua, ông đã chủ trì để điều tra, giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường Formosa, xin ông chia sẻ những cảm nhận trong suốt thời gian qua?

- Tôi đã trải qua những ngày căng thẳng và lo lắng nhưng hiện tôi không muốn chia sẻ những cảm giác cá nhân mà chỉ muốn tập trung vào công việc, bởi còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần tập trung giải quyết.

Ngày 24.8, tại hội nghị trực tuyến về môi trường, Thủ tướng đã ra chỉ đạo quyết liệt và cụ thể về vấn đề môi trường, Bộ TNMT sẽ có những hành động gì để hiện thực hoá các chỉ thị đó?

- Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng, Chính phủ và các bộ, ngành đều thống nhất với các giải pháp bảo vệ môi trường được đưa ra. Đó là việc khẩn trương xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia làm căn cứ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư của từng vùng phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường, định hướng ưu tiên lĩnh vực, công nghệ đầu tư phù hợp với quy hoạch môi trường; xây dựng và ban hành quy chế ứng phó sự cố môi trường, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường; cụ thể hóa các cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải, phát triển công nghệ xử lý nước thải, tái chế chất thải...

Chúng ta sẽ thực hiện việc tổng điều tra các nguồn thải, nguồn gây ô nhiễm trên phạm vi cả nước, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường của các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh để quản lý thống nhất, có cơ chế chia sẻ thông tin và cảnh báo đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Bộ TNMT cũng sẽ rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt đối với các ngành, lĩnh vực có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt chú trọng các ngành nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, luyện thép từ quặng...

Một công tác đặc biệt quan trọng là rà soát quy hoạch, xây dựng các khu xử lý, chôn lấp rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại các địa phương, các khu vực kinh tế trọng điểm, nơi có các dự án lớn, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp các loại chất thải, nhất là chất thải nguy hại. Song song với đó, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, số liệu quan trắc, đánh giá về chất lượng môi trường làm cơ sở phục vụ công tác thẩm định, xét duyệt các dự án đầu tư, đồng thời, để các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và người dân thực hiện kiểm soát, giám sát về môi trường.

Ngoài ra, bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát đảm bảo việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với những dự án đã đi vào hoạt động, trước hết là các dự án có nguồn thải ra sông, ra biển...

Để mục tiêu bảo vệ môi trường đảm bảo như Thủ tướng chỉ đạo đó là không chấp nhận hy sinh môi trường cho phát triển, theo Bộ trưởng, trách nhiệm của các bộ, ngành ra sao?

- Với các bộ, ngành và địa phương, để đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, Thủ tướng đã giao trách nhiệm rất rõ. Cụ thể là: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ liên quan đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ trình độ công nghệ của các dự án, máy móc thiết bị nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng đề xuất suất đầu tư, giá dịch vụ trong xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn; triển khai thí điểm một số dự án về thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn tập trung; rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch xây dựng chi tiết đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu đến môi trường.
Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công Thương rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết do bộ phê duyệt hoặc chủ trì tham gia góp ý kiến trong quá trình thẩm định, phê duyệt đối với các dự án đầu tư lớn, có tác động xấu đến môi trường…

Còn trách nhiệm của UBND các tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Về trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng cũng đã có những yêu cầu hết sức rõ ràng như thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường trong chấp thuận, quyết định, triển khai và vận hành dự án đầu tư; hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong năm 2017; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; hoàn thành việc lắp đặt và vận hành hệ thống kết nối, tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động từ các cơ sở đến Sở TNMT theo quy định trong năm 2017.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm ngoài khu, cụm công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên phải lắp đặt ngay hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở TNMT các địa phương, yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động phải hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường; hoàn thành chậm nhất trong năm 2020.

Thủ tướng cũng giao các tỉnh, thành phải hoàn thành kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn trong năm 2020; Thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường đối với các khu vực khai thác khoáng sản đã kết thúc khai thác mà không xác định được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cải tạo phục hồi môi trường… những công tác này phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2020.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lời kể ám ảnh của bà nội bé trai bị mất đôi chân do sạt lở đá ở Sơn La