Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách

LĐO Công Thắng
Chia sẻ
Chính phủ yêu cầu xử lý gian lận, lạm thu phí BOT (ảnh minh họa từ Internet)

Đó là một trong những nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2016 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó Chính phủ quyết nghị một số nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phát huy dân chủ mạnh mẽ gắn với thượng tôn pháp luật.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 63/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với tư cách người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; đồng thời phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ đã đề ra; tiếp tục quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, gắn với xây dựng Chính phủ điện tử ở tất cả các ngành, các cấp; tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.    

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất.

Bộ Tài chính xây dựng đề án cơ cấu lại thu chi ngân sách và nợ công theo hướng bảo đảm an toàn, bền vững trình Chính phủ trong tháng 9/2016. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, triệt để tiết kiệm chi. Kiểm tra, chấn chỉnh ngay việc hoàn thuế giá trị gia tăng và đề xuất phương án hoàn thuế nhanh, kịp thời, thuận lợi cho doanh nghiệp, theo hướng cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng trước, kiểm tra sau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016. 

Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ quản lý ngành củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu; tận dụng cơ hội và phát huy lợi thế khi tham gia thị trường ASEAN và các thị trường tiềm năng khác, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường; đồng thời kiểm soát nhập khẩu. Rà soát cơ chế thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa trong nước thông qua hệ thống phân phối bán lẻ; chú trọng phát triển thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, nhất là hàng hóa nông sản.   

Bộ Giao thông vận tải đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công trình, giao thông sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ được giao trong kế hoạch năm 2016. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm việc lạm thu, gian lận phí BOT.   

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 1, số 2 và nhanh chóng khôi phục sản xuất, đời sống của Nhân dân. Chỉ đạo quyết liệt phát triển trồng trọt, chăn nuôi để lấy lại đà tăng trưởng nông nghiệp từ nay đến cuối năm. Có giải pháp cụ thể bảo đảm đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như: giống, thuốc trừ sâu, phân bón… Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là trong mùa mưa bão. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan và 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển triển khai bồi thường cho người dân bị thiệt hại công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý và có giải pháp phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch cho khách quốc tế. Tổ chức hội nghị toàn quốc về thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tháng 8/2016. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chính phủ về thực trạng ô nhiễm môi trường; tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong tháng 8/2016; xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016. Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên. Triển khai có kết quả chương trình môi trường biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh; thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác dự báo thời tiết; nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai.    

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, nhất là tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, làng nghề và tại các đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác quản lý, giám sát bảo vệ môi trường.     

Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ, công khai hệ thống chỉ tiêu đánh giá, kết quả công việc của từng cơ quan ở Trung ương và địa phương. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, lập Đề án thành lập cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016.     

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc; chủ động xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin; thường xuyên tổ chức diễn tập về an toàn thông tin mạng đối với những ngành, lĩnh vực trọng yếu. Đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác an ninh, an toàn thông tin mạng. Khẩn trương xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.  

Các Bộ, ngành, địa phương đề cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chỉ đạo của Chính phủ; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời và tháo gỡ ngay các vướng mắc. Trong đó, khẩn trương tháo gỡ, đổi mới việc quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tập trung các vấn đề mà doanh nghiệp đang bức xúc và đang là thách thức đối với việc rút ngắn thời gian thông quan theo mục tiêu Nghị quyết đề ra....  


 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Phụ huynh tung clip tố “bác sĩ” Hiền tay không làm thủ thuật