Đại học Mở TP.HCM: Sai phạm hàng loạt, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra

Đại học Mở TP.HCM: Sai phạm hàng loạt, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra

Đầu tháng 3.2015, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra tại Trường đại học Mở TPHCM thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (giai đoạn 2010-2012). Quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động của trường này, đặc biệt là hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm hình sự, vì vậy đã kiến nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.