Các giải pháp giảm nghèo bền vững cho vùng “lõi nghèo” Tây Bắc

Mộc Miên
Chia sẻ

Với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức cao nhất, Tây Bắc được coi là "lõi nghèo" của cả nước. Rà soát thiết kế lại chính sách theo hướng phát huy tính chủ động của người nghèo, cộng đồng, giảm cơ chế cho không, khuyến khích đầu tư vào miền núi, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực cho người nghèo và cộng đồng... là những giải pháp cấp thiết để giảm nghèo bền vững cho vùng. 

Tỷ lệ nghèo, cận nghèo cao nhất cả nước

Với hơn 11,6 triệu người sinh sống trên địa bàn (trong đó 63% là đồng bào dân tộc thiểu số), vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước (theo kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cả nước năm 2010 là 34,58%, cao gấp 2,44 lần tỷ lệ chung của cả nước, theo kết quả Tổng điều tra năm 2015 là 29,14%, cao gấp 2,95 lần tỷ lệ chung của cả nước). Đến cuối năm 2014, Tây Bắc vẫn còn 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 20% là Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 

Theo báo cáo của Hội nghị bàn về giải pháp giảm nghèo bền vững đối với các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách giảm nghèo nói chung và giảm nghèo cho vùng Tây Bắc nói riêng. Nhờ đó, công tác giảm nghèo vùng Tây Bắc đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn được coi là “lõi nghèo” của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 vẫn ở mức cao nhất cả nước với 29,14% hộ nghèo và 10,69% hộ cận nghèo. Trên địa bàn 45 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a có 49,98% hộ nghèo và 12,26% hộ cận nghèo; trên địa bàn 12 huyện hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 30a có 46,56% hộ nghèo và 14,09% hộ cận nghèo.

Các giải pháp giảm nghèo bền vững cho vùng “lõi nghèo” Tây Bắc ảnh 1
 

Vùng Tây Bắc vẫn còn một số những khó khăn, hạn chế trong quá trình xóa đói giảm nghèo như: Kết quả giảm nghèo chưa mang tính bền vững, tốc độ giảm nghèo giữa các vùng, miền không đồng đều, nguy cơ tái nghèo còn cao; nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, vốn vay giải quyết việc làm còn chưa đáp ứng so với yêu cầu; cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu so với nhu cầu thực tế của địa phương; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn đã được quan tâm, tổ chức thực hiện nhưng chưa thường xuyên. Một số địa phương còn thụ động trong thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; công tác lồng ghép nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao.

Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ then chốt

Tỷ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc giảm từ 34,41% năm 2010 xuống còn 15% vào cuối năm 2015, bình quân giảm gần 4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP giảm còn khoảng 26% vào cuối năm 2015, bình quân giảm khoảng 6%/năm. Trước tình hình trên, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm thời gian qua tại vùng Tây Bắc. Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, việc xóa đói giảm nghèo vùng Tây Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao là nhiệm vụ then chốt, thiết thực và cấp thiết trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các giải pháp xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể là: Rà soát thiết kế lại chính sách theo hướng phát huy tính chủ động của người nghèo, cộng đồng, giảm cơ chế cho không; Khuyến khích đầu tư vào miền núi, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; đào tạo nhân lực cho vùng; nâng cao năng lực cho người nghèo và cộng đồng; tăng nguồn lực cho vùng; nghiên cứu cơ chế đặc thù cho một số địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Các giải pháp giảm nghèo bền vững cho vùng “lõi nghèo” Tây Bắc ảnh 2
 Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, là vùng rất khó khăn nhưng Tây Bắc luôn quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, thời gian tới, để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, chúng ta cần triển khai một số nhiệm vụ như sau: Điều tra, đánh giá hiệu quả việc thực thi các chính sách, giảm mạnh cơ chế cho không đồng thời hỗ trợ cơ chế cho vay để đầu tư các công trình thiết yếu; các địa phương cần cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế trong từng lĩnh vực, khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư vào vùng, tập trung đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế và xuất khẩu lao động. Tập trung giải quyết 6 trục giao thông chính trong vùng, tạo sự kết nối các tuyến đường mang tính xương cá, chia cắt địa hình phức tạp. 

Triển khai có hiệu quả 2 chương trình Mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo và Nông thôn mới, tái cơ cấu nông thôn, nông nghiệp, tập trung tích tụ đất để phát triển sản xuất và các mô hình liên hợp tác xã kiểu mới; tập trung đào tạo bền vững nguồn nhân lực; khuyến khích, ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng Tây Bắc thông qua gói tín dụng thương mại nhằm thu hút lao động, tạo việc làm cho người lao động.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Màn tranh cãi “nảy lửa” giữa luật sư của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ