Tây Nguyên: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

LĐO Mộc Miên
Chia sẻ

Tây Nguyên chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2016 – 2020. Quy hoạch và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tế, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề là những biện pháp phù hợp giúp đồng bào dân tộc Tây Nguyên xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên.

Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

Tây Nguyên là một trong những khu vực khó khăn, với mô hình phát triển chưa bền vững. Các tỉnh Tây Nguyên xét trên nội dung tăng trưởng xanh và hội nhập với các nước ASEAN đang đối mặt với những thách thức như: Nhiều ngành, lĩnh vực chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, bao gồm các ngành công nghiệp, chăn nuôi, xuất khẩu, đầu tư và du lịch. Tài nguyên, thiên nhiên đang suy giảm nhanh chóng và môi trường bị ảnh hưởng tiêu cực do khai thác không hợp lý, chất lượng nguồn nhân lực, số lượng lao động qua đào tạo thấp, năng suất lao động bằng 47,5% mức trung bình của cả nước ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh.

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong tổng dân số của các tỉnh Tây nguyên cao (38,7%) và 59% hộ gia đình dân tộc thiểu số có thu nhập dưới mức nghèo khổ. Với đặc điểm, khó khăn của Tây Nguyên, Bà H’Ngăm Niê Kdăm  nêu rõ mong muốn tìm ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác với khu vực tư nhân và các hiệp hội để nâng cao chất lượng và tính phù hợp của đào tạo nghề với thị trường lao động ở các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền núi giáp Tây Nguyên. Nâng cao hình ảnh, vị thế của giáo dục nghề nghiệp và tích cực trong chính sách đào tạo nghề góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Tây Nguyên: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động  ảnh 1
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề TS. Trương Anh Dũng phát biểu 

 

Đến hết năm 2015, trên đại bàn Tây nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên có 108 cơ sở đào tạo nghề. Công tác tuyển sinh, đào tạo tại 5 tỉnh Tây nguyên giai đoạn 2011-2015 đạt 427.921 người, tăng 3,7 lần so với giai đoạn 2006-2010. Riêng dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015 đã dạy nghề cho 213.516 người; trong đó gần 50% là người dân tộc thiểu số; 42,4% học nghề phi nông nghiệp và 57,6% học nghề nông nghiệp. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng công tác đào tạo nghề cho Tây nguyên vẫn còn những khó khăn về điều kiện tự nhiên,  xã hội, chế chính sách chưa đồng bộ, nguồn lực tài chính cho các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh có huyện miền núi giáp Tây Nguyên có điều kiện khó khăn chưa tự cân đối được ngân sách. Vì vậy, đẩy mạnh chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thúc đẩy sự phát triển của Tây nguyên xứng với tiềm năng vốn có, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động rất cần thiết.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tập trung vào một số vấn đề như: Cần xây dựng được hệ thống chính sách đặc thù chính sách hỗ trợ người học nghề, chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi và khuyến khích doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương. Đầu tư cho dạy nghề cần tập trung về máy móc thiết bị phải được đổi mới, phù hợp với phát triển khoa học, công nghệ và thực tế. Hơn nữa, cần có sự phối hợp chặt chẽ và cơ chế để các trung tâm dạy nghề là cơ sở vệ tinh cho các trường CĐN, TCN trong công tác tuyển sinh, đào tạo.

Tây Nguyên: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động  ảnh 2
 Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề TS. Nguyễn Hồng Minh phát biểu tổng kết hội thảo.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề -  TS. Nguyễn Hồng Minh chỉ ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực cho thị trường lao động các tỉnh Vùng Tây nguyên. Quy hoạch và phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tế, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo nghề, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề đảo bảo chuẩn giáo viên về sư phạm và kỹ năng nghề.

Đối với các cơ sở đào tạo cần phải chủ động, đổi mới quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chủ động liên kết, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo gắn với việc làm cho người học. Bên cạnh đó hệ thống thông tin thị trường lao động cần phải được phổ biến tuyên truyền tốt hơn nữa để Doanh nghiệp, người dân, người học nắm bắt và có cơ hội gặp nhau ở thị trường đào tạo, thị trường lao động.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Khám phá sự lợi hại của tàu đổ bộ đệm khí của quân đội Mỹ