Chấm dứt hợp đồng làm việc

Tiến sĩ - luật sư Vũ Hà Thái
Chia sẻ

"Tôi làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập có thu từ năm 2003. Từ năm 2004 đến 2008, cơ quan có ký với tôi 2 hợp đồng làm việc xác định thời hạn (áp dụng đối với viên chức). Sau khi hợp đồng hết hạn, tôi vẫn tiếp tục làm việc, nhưng không được ký hợp đồng mới.

Vừa qua, cơ quan thực hiện giảm biên chế và ra quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi. Đề nghị quý báo cho biết việc chấm dứt hợp đồng như trên có đúng quy định của pháp luật không?" Bạn đọc Trần Thị Thúy Mùi hỏi:

Tiến sĩ - luật sư Vũ Hà Thái - Chủ tịch HĐTV Cty luật TNHH YouMe (ĐT: 0913559944. Website: www.youmevietnam.com) trả lời:

Theo khoản 1 điều 17 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10.10.2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức (NĐ116), khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc (HĐLV) có thời hạn thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ tiêu biên chế và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký tiếp HĐLV.

Nghị định của Chính phủ số 121/2006/NĐ-CP ngày 23.10.2006, sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 116, tại điểm c khoản 4 điều 1 có quy định: HĐLV không có thời hạn áp dụng đối với các trường hợp đã có hai lần liên tiếp ký hợp đồng làm việc.

Căn cứ các thông tin mà chị cung cấp và đối chiếu với các quy định nêu trên, đơn vị nơi chị làm việc nếu tiếp tục sử dụng chị phải ký hợp đồng làm việc không có thời hạn đối với chị, nhưng đã không thực hiện đúng quy định này.

Khoản 2 Điều 59 Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1.1.2012 quy định: Viên chức được tuyển dụng từ ngày 1.7.2003 đến ngày Luật Viên chức có hiệu lực tiếp tục thực hiện HĐLV đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của luật này.

Tại khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức có quy định 5 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt HĐLV với viên chức, trong đó không có trường hợp vì lý do giảm biên chế.

Như vậy, việc đơn vị nơi chị làm việc đã có quyết định chấm dứt HĐLV đối với chị trái với quy định của pháp luật về viên chức. Chị có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về HĐLV. Tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt HĐLV được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động (Điều 30 Luật Viên chức).

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chính quyền bỏ mặc dân sống dưới đường điện trung thế