Infographic: Sức mạnh chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ

Công nghệ -    BT (TH)
Được trang bị những tính năng hiện đại, sức mạnh của chiến đấu cơ đa nhiệm tàng hình chiến thuật thế hệ thứ 5 F-22 là không thể xem thường.

Độc giả bình luận