Người đàn ông không có tay vẫn được cấp bằng lái ô tô

Hài & Lạ -    BT (TH)
Một người đàn ông 45 tuổi sống tại Ấn Độ bị mất cả 2 tay sau một tai nạn khi còn nhỏ đã chính thức thi đậu bằng lái ô tô do có thể lái xe thành thạo bằng 2 chân, với một chân điều khiển tay lái và một chân điều khiển cần số.

Độc giả bình luận