Không lượng sức báo đốm dính đòn đau của trâu rừng

Khám phá -    BT (TH)
Báo đốm đã trả giá khá đắt khi nảy sinh ý định tấn công trâu rừng châu Phi. Cú phi thân lên cao nhằm hạ gục con mồi của báo đốm dính phải đòn húc của trâu rừng và hậu quả nó bị thương khá nặng nên sau đó phải tìm đường thoát thân.

Độc giả bình luận