Video: Từ Hiểu Đông bị bắt trước trận đấu với Thái cực Mã Bảo Quốc

Thể thao -    BT (TH)
10 phút trước khi giao đấu với Chưởng môn Hỗn Nguyên Thái cực Mã Bảo Quốc, cảnh sát đã ập vào bắt võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông.

Độc giả bình luận