Bộ TN&MT chính thức công bố hiện trạng môi trường Quốc gia

Thời sự -    Văn Thắng
Chiều 29.9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. Báo cáo đề cập đến công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, môi trường nước ta vẫn đang đứng trước nhiều vấn đề cấp bách cần được tập trung giải quyết. Hoạt động khai thác khoáng sản ở...

Độc giả bình luận