Đại sứ Mỹ đi dạo chợ hoa Quảng An, sắm cành đào chơi Tết

Thời sự -    Nguyễn Hà - Thanh Huyền - Văn Thắng
Sáng ngày 18.1, sau khi thả cá tại Hồ Tây, đại sứ Mỹ Ted Osius đã dạo một vòng quay chợ hoa Quảng An, sắm cho mình một cành đào để chơi Tết.

Độc giả bình luận