Đại sứ Mỹ thả cá, kể chuyện ông Công ông Táo lên chầu trời

Thời sự -    Nguyễn Hà - Thanh Huyền - Văn Thắng
Sáng ngày 18.1, đại sứ Mỹ Ted Osius đã thực hiện nghi thức thả cá chép lên chầu trời tại Hồ Tây. Trong hoạt động này, đại sứ Mỹ đã vui vẻ kể lại sự tích ông Công ông Táo.

Độc giả bình luận