Doanh nghiệp nỗ lực xây dựng thiết chế phục vụ người lao động

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà - Tuấn Anh
Là lực lượng nòng cốt trong sự phát triển của doanh nghiệp và toàn xã hội nhưng CNLĐ đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề như thiếu nhà ở, thiếu nhà trẻ cho con công nhân, thiếu trạm y tế, sân thể thao, sinh hoạt văn hóa tinh thần... Làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, làm thế nào để doanh...

Độc giả bình luận