Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai của VN là khả thi

Thời sự -    Phạm Dung - Văn Thắng
Tính tới thời điểm hiện tại, ở Việt Nam cũng đã có nhiều trường áp dụng hệ thống dạy và học song ngữ, vậy qua thời gian, học sinh Việt Nam tiếp nhận việc học song ngữ như thế nào, những khó khăn và vướng mắc có thể gặp phải nếu chúng ta quyết tâm xây dựng tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam, hãy cùng báo Lao Động trò...

Độc giả bình luận