Giúp việc đánh tráo đô la âm phủ lấy tiền thật

Thời sự -    BT (TH)
Lấy trộm 4.000 USD cất trong tủ của chủ nhà, Lương Thị Bé ở Đà Nẵng đã đánh tráo bằng một tệp đôla âm phủ và nhiều ngày sau mới bị phát hiện.

Độc giả bình luận