Gói thực phẩm bằng giấy báo là vi phạm pháp luật

Thời sự -    BT (TH)
Việc gói thực phẩm bằng các loại giấy có thể gây nhiễm độc cho người dùng là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. (Theo VTC)

Độc giả bình luận