Lộ diện 15 đơn vị đạt Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động

Thời sự -    Nguyễn Hà - Văn Thắng - Phạm Dung
Chương trình Doanh nghiệp vì Người lao động - nhằm biểu dương những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLD. Trải qua 3 năm tổ chức, năm nay là năm đầu tiên Thủ tướng chính phủ chính thức cho phép triển khai Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động. Buổi...

Độc giả bình luận