Lộ trình nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam?

Thời sự -    Nguyễn Hà - Việt Hùng
Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam đang là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn giáo dục 2016 – 2017. Để lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam, chúng ta nên làm theo các giai đoạn như thế nào, báo LĐ có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc...

Độc giả bình luận