Ly kỳ sự tích cướp phết “Rước thánh du xuân Đả cầu dân, cầu phúc”

Thời sự -    Thanh Huyền - Phạm Dung
Ngày mùng 7 tháng giêng hàng năm, hàng nghìn người dân xã Bàn Giản (huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc) lại nô nức tham gia lễ hội "Rước thánh du xuân, đả cầu dân cầu may, cầu phúc". Cùng Báo Lao Động lắng nghe các câu chuyện ly kỳ xung quanh chuyện cướp phết từ xa xưa được các bậc cao niên kể lại.

Độc giả bình luận