Ngân sách quốc gia đang "RÓT" vào đâu nhiều nhất?

Thời sự -    Văn Thắng
Mới đây Bộ Kế hoạch và đầu tư đã công bố số liệu cụ thể về tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2016. Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, trong 8 tháng năm 2016, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tại các bộ, địa phương tăng khá so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm thu ngân...

Độc giả bình luận