Kinh ngạc Robot hình chú chó vận chuyển thiết bị quân đội trong địa hình phức tạp

Công nghệ -    Phương An (TH)
LS3 là robot quân dụng, được sử dụng trong đơn vị Thủy quân lục chiến của Mỹ để vận chuyển đồ, đi xa được hơn 30 km.

Độc giả bình luận