Tiêm kích F-16 tạo sóng xung kích giải vây cho lính Anh

Công nghệ -    BT (TH)
Trong điều kiện trời tối, phi công Mỹ đã lợi dụng khả năng bay siêu thanh của tiêm kích F-16 để tạo bom âm thanh, giải nguy cho nhóm đặc nhiệm Anh.

Độc giả bình luận