Tìm thấy quả bom còn nguyên kíp nổ dài hơn 1,7 mét ở Quảng Trị

Thời sự -    Hưng Thơ
Một quả bom lớn có chiều dài 1,7 mét còn nguyên kíp nổ lại được phát hiện tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị). Trước đó, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện bom lớn ở khu vực này.

Độc giả bình luận