Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo tuyển nhân sự tại Khu vực Hà Nội như sau:
      01.  Trưởng phòng Khách hàng.
      02.  Trưởng phòng Quản lý Tín dụng
.

(Xem chi tiết tại: http://www.lienvietpostbank.com.vn/tuyen-dung/co-hoi-tuyen-dung/mien-bac/noi-dung/lpb-truong-phong-khach-hang-truong-phong-quan-ly-tin-dung-khu-vuc-ha-noi)
- Vui lòng click vào tên vị trí để xem bảng mô tả và yêu cầu công việc

Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2013
Đơn đăng ký ứng tuyển hợp lệ là Đơn ứng tuyển được ứng viên hoàn thiện theo đúng mẫu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên phần mềm MS Excel và đầy đủ thông tin. (Đề nghị không viết chữ IN HOA và không viết tắt)
Địa chỉ nhận đơn đăng ký ứng tuyển: tuyendungquanly@lienvietpostbank.com.vn ;
Địa chỉ theo dõi lịch thi tuyển, lịch phỏng vấn: http://lienvietpostbank.com.vn/tuyen-dung/lich-thi-tuyen ;
Đặt tên tiêu đề email: Vị trí ứng tuyển - Nơi đăng ký làm việc (VD: Trưởng phòng Khách hàng – Khu vực Hà Nội ;
Đặt tên “Đơn đăng ký ứng tuyển”: Họ tên ứng viên - Vị trí ứng tuyển - Nơi làm việc (VD: Nguyễn Văn A – Trưởng phòng Khách hàng – Khu vực Hà Nội) ;

Lưu ý: Tải mẫu “Đơn đăng ký ứng tuyển” của LienVietPostBank tại đây:
http://www.lienvietpostbank.com.vn/tuyen-dung/co-hoi-tuyen-dung/mien-bac/noi-dung/lpb-truong-phong-khach-hang-truong-phong-quan-ly-tin-dung-khu-vuc-ha-noi
(Nguồn: www.lienvietpostbank.com.vn)