Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016

Đ.N.V
Chia sẻ

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ Số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Số: 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-CTUBND ngày 25/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2018;

Căn cứ Công văn số 6948/UBND-TH1 ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016;

Căn cứ Công văn số 8002/UBND-TH1 ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1294/SNV-CCVC ngày 14/11/2016 về việc thẩm định dự thảo Kế hoạch, Cơ cấu tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 như sau;

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại 04 đơn vị (Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ban quản lý Di tích tỉnh, Trung tâm Huấn luyện TDTT,  Trường Năng khiếu Thể dục thể thao) thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm bổ sung một số viên chức theo vị trí việc làm có đủ trình độ theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu.

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp.

Thi tuyển viên chức vào làm việc tại 04 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là (Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ban quản lý Di tích tỉnh, Trung tâm Huấn luyện TDTT,  Trường Năng khiếu Thể dục thể thao) yêu cầu phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CƠ CẤU TUYỂN DỤNG.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức theo cơ cấu, chỉ tiêu:

– Có Quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch này. Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Số lượng cơ cấu tuyển dụng.

Tuyển dụng 08 viên chức (Có biểu cơ cấu chi tiết kèm theo).

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có.

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4cm x 6cm đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác (nếu là người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan Y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Bản sao giấy khai sinh;

6. Bản xác nhận nhân thân của người dự tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn ký;

7. Hai ảnh (4cm x 6cm cùng loại, ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh); Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

8. Giấy xác nhận và nhận xét của cơ quan về thời gian, quá trình hợp đồng tại cơ, quan đơn vị (nếu có).

9. Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có.

Lưu ý:

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức không bán, được công khai trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.vhttdl.vinhphuc.gov.vn

– Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của cấp có thẩm quyền; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Người trúng tuyển kỳ thi, khi tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn, bảng điểm học tập, bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ liên quan để đối chiếu, kiểm tra.

– Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự thi hoặc huỷ bỏ kết quả thi tuyển.

– Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự thi tuyển.

IV. Hình thức tuyển dụng.

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 04 đơn vị (Trung tâm Văn hoá tỉnh, Ban quản lý Di tích tỉnh, Trung tâm Huấn luyện TDTT, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao) thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

V. Nội dung và hình thức thi tuyển.

Người dự thi tuyển vào viên chức phải thực hiện đủ các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (gồm 2 phần thi là trắc nghiệm và thực hành), thi Tin học và thi Ngoại ngữ. Cụ thể như sau:

1. Bài thi kiến thức chung.

– Thời gian thi: 120 phút.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Nội dung:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Luật phòng chống tham nhũng;

+ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng, tiêu chuẩn chức danh viên chức tuyển dụng;

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính); Soạn thảo văn bản hành chính.

2. Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần thi.

a) Thi trắc nghiệm: Thời gian thi: 30 phút;

b) Thi thực hành:

Đối với  ngành Luật,  ngành Kế toán, ngành Huấn luyện thể thao môn điền kinh, ngành Huấn luyện thể thao môn võ, ngành  Giáo dục thể chất môn Vật tự do, ngành Sư phạm thể dục thể thao,  ngành âm nhạc (Diễn viên hạng IV): Giải quyết bằng tình huống cụ thể phù hợp với chuyên môn, yêu cầu vị trí việc làm (bằng hình thức thi trên giấy). Thời gian thi: 90 phút.

Nội dung: Các kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo của từng vị trí dự tuyển ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

3. Môn thi điều kiện.

a) Thi ngoại ngữ tiếng Anh:

* Hình thức: Thi viết

* Thời gian: 60 phút.

* Tiếng Anh trình độ A  (hoặc A1): đối với trường hợp đăng ký dự thi tuyển Huấn luyện viên hạng III.

* Tiếng Anh trình độ B (hoặc B1): đối với trường hợp đăng ký dự thi tuyển Giáo viên THPT hạng III, Kế toán viên, Chuyên viên.

b) Thi Tin học Văn phòng:

– Hình thức: Thi trắc nghiệm

– Thời gian thi: 30 phút.

* Đối với các trường hợp đăng ký dự thi Diễn viên hạng IV không phải dự thi môn ngoại ngữ và tin học.

Người đăng ký thi tuyển được miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc Tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng Đại học hoặc sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

4. Cách tính điểm.

– Bài thi được tính theo thang điểm 100.

– Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1; Bài thi thực hành tính hệ số 2;

– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Riêng môn ngoại ngữ, tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi viên chức.

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định trên thì Giám đốc Sở trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. Lệ phí thi tuyển.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính – Nội vụ về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thu phí 260.000đ(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi nghìn đồng)/thí sinh/lần dự thi.

VIII. Thời gian thực hiện.

1.  Từ ngày 20/10/2016 đến 11/11/2016: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình Sở Nội vụ thẩm định.

2.  Từ ngày 15/11/2016 đến 15/12/2016: Thông báo công khai kế hoạch và cơ cấu thi tuyển viên chức đến các đơn vị thuộc Sở trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch www.vhttdl.vinhphuc.gov.vn, Báo Vĩnh Phúc hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và dán niêm yết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để các đối tượng dự tuyển biết.

– Công khai mẫu hồ sơ thi tuyển trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.vhttdl.vinhphuc.gov.vn

3. Từ ngày 16/11/2016 đến 16h00p ngày 20/12/2016, nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển viên chức vào các ngày làm việc (trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại: 02113.727.377

 (Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

– Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

– Đúng 16h00p ngày 20/12/2016: Chốt hồ sơ đăng ký thi tuyển.

4. Từ ngày 20/12/2016 đến 21/12/2016:

– Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức;

– Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dán niêm yết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên Website www.vhttdl.vinhphuc.gov.vn;

– Chuẩn bị tài liệu, công khai tài liệu giới thiệu nội dung thi tuyển trên Website www.vhttdl.vinhphuc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

5. Từ ngày 22/12/2016 đến 10/01/2017: Tổ chức thi tuyển, chấm thi, tổng hợp kết quả thi tuyển, thông báo công khai trên Website www.vhttdl.vinhphuc.gov.vn và dán niêm yết tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6. Từ ngày 11/01/2017 đến ngày 24/01/2017: Nhận đơn phúc khảo.

7. Từ 25/01/2017 đến 10/02/2017: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo công khai kết quả phúc khảo.

8. Từ ngày 11/02/2017 đến 20/02/2017: Thu các loại văn bằng chính theo quy định để kiểm tra, đối chiếu văn bằng chứng chỉ gốc của các thí sinh dự kiến trúng tuyển, báo cáo kết quả thi tuyển về Sở Nội vụ thẩm định.

IX. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở để tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thành lập các ban giúp việc để tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức của Sở năm 2016.

3. Giao phòng Tổ chức cán bộ Sở phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm: Thông tin kịp thời, đầy đủ về việc thi tuyển viên chức; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển dụng.

4. Để công tác tuyển dụng viên chức của Sở thực hiện khách quan, công khai theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời đại diện Sở, ngành liên quan (Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ) tham gia, giám sát theo dõi việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh có thể phản ánh trực tiếp về Thường trực Hội đồng thi (Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Điện thoại: 02113.727.377) để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi xem xét, giải quyết./.

BIỂU ĐĂNG KÝ

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 86 /KH-SVHTT&DL ngày 14  tháng 11  năm 2016 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc)

 


Số

TT

 

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế viên chức được giao giai đoạn 2016-2018 Biên chế có mặt đến tháng 10/2016 Chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng năm 2016

 

Cơ cấu, điều kiện tuyển dụng

 

Mô tả vị trí việc làm

 

1

 

Trường Năng khiếu TDTT

 

33

 

25

 

08

 

04

– 01 Kế toán viên – Mã số 06.031.Yêu cầu:tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán, có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, tin học trình độ A trở lên.

– 01 Giáo viên Trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15. Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, ngành Huấn luyện thể thao môn Võ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (hoặc B1), tin học trình độ A trở lên.

– 01 Giáo viên Trung học phổ thông hạng III – Mã số V.07.05.15. Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, ngành Huấn luyện thể thao môn Điền kinh, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (hoặc B1), tin học trình độ A trở lên.

– 01 Giáo viên THPThạng III – Mã số V.07.05.15. Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, ngành Giáo dục thể chất môn Vật tự do, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (hoặc B1), tin học trình độ A trở lên.

– Bố trí làm Kế toán tại Phòng Tổ chức hành chính.

– Bố trí làm công tác tuyển chọn, đào tạo học sinh năng khiếu môn Karatedo tại phòng Đào tạo.

– Bố trí làm công tác tuyển chọn, đào tạo học sinh năng khiếu môn Điền kinh tại phòng Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

– Bố trí làm công tác tuyển chọn, đào tạo học sinh năng khiếu môn Vật tại phòng Đào tạo.

 

 

 

2

 

Trung tấm Huấn luyện TDTT

 

25

 

24

 

01

 

01

– 01 Huấn luyện viên hạng III – Mã số V.10.01.03. Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm thể dục thể thao, chứng chỉ tiếng Anh trình độ A (hoặc A1), tin học trình độ A trở lên.

– Bố trí làm công tác tuyển chọn, huấn luyện môn Vật tại phòng Huấn luyện.

 

 

 

3

 

Ban Quản lý di tích tỉnh

 

8

 

7

 

01

 

01

– 01 Kế toán viên – Mã số 06.031. Yêu cầu: tốt nghiệp Đại họcngành Kế toán, có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, tin học trình độ A trở lên. – Bố trí làm Kế toán tại phòng Hành chính-Tổng hợp

 

4

 

Trung tâm Văn hoá tỉnh

 

20

 

18

 

02

 

02

– 01 Diễn viên hạng IV – Mã số V.10.04.15. Yêu cầu: tốt nghiệp trung cấp âm nhạc hệ chính quy.

– 01 chuyên viên hành chính – Mã số 01.003. Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học chính quy, ngành Luật, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B (hoặc B1), tin học trình độ A trở lên.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho các hạt nhân phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, các lớp năng khiếu về văn hoá – nghệ thuật. Bố trí làm việc tại Đội tuyên truyền lưu động.

– Bố trí làm công tác hành chính, báo cáo, tổng hợp; biên tập, chế bản, xuất bản bản tin và các tài liệu tuyên truyền. Bố trí làm việc tại phòng Hành chính – Tổng hợp

                                                                                                  Nguồn tin: sovhttdl.vinhphuc.gov.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Top 5 bàn thắng đẹp nhất của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á