Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng công chức năm 2016

Đ.N.V

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tuyển công chức vào một số vị trí công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển

1.1. Tuyển dụng 42 công chức làm việc tại các vị trí: chuyên môn nghiệp vụ điều tra và chuyên môn nghiệp vụ khác tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

– 35 công chức làm chuyên môn nghiệp vụ điều tra, làm việc tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam (tỷ lệ nữ giới không quá 10%);

– 01 công chức làm công tác tổng hợp;

– 01 công chức làm công tác quản lý công chức;

– 03 công chức làm công tác Kế toán (tại miền Bắc: 02, tại miền Nam 01);

– 02 công chức làm công tác Văn thư.

1.2. Tuyển dụng 02 công chức làm công tác đối ngoại tại Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự.

1.3. Tuyển dụng 01 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ Công nghệ thông tin tại Cục 2.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;

– Độ tuổi: từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;

– Có lý lịch rõ ràng; về lịch sử chính trị của bản thân và đình: không vi phạm quy định của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và cam kết tự nguyện làm việc tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo sự phân công của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng:

+ Trường hợp đăng ký thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương): có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

+ Trường hợp đăng ký thi tuyển công chức loại D (ngạch Cán sự và Nhân viên): có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A1 hoặc trình độ A trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ A trở lên).

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:

+ Về chiều cao: nam từ 1,60 mét trở lên; nữ từ 1,55 mét trở lên;

+ Về cân nặng: nam từ 50 kg trở lên; nữ từ 45 kg trở lên;

+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.

2.2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ

– Đối với vị trí làm chuyên môn nghiệp vụ điều tra: là Cử nhân luật, tốt nghiệp hệ chính quy loại khá trở lên của trường Đại học Luật Hà Nội hoặc Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

– Đối với vị trí làm công tác tổng hợp: là Cử nhân luật hệ chính quy, đạt loại khá trở lên.

– Đối với vị trí làm công tác quản lý công chức: là Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc Cử nhân hành chính hệ chính quy trở lên.

– Đối với vị trí làm công công tác Kế toán: là Cử nhân chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán hệ chính quy trở lên.

– Đối với vị trí làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Tốt nghiệp Cử nhân trường Học viện ngoại giao chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp hoặc chuyên ngành quan hệ quốc tế hệ chính quy trở lên; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí cần tuyển.

– Đối với vị trí làm công tác Công nghệ thông tin: là Cử nhân công nghệ thông tin của trường đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính viễn thông và đại học quốc gia Hà Nội hệ chính quy; tốt nghiệp loại khá trở lên; có kinh nghiệm quản lý hệ thống truyền hình hội nghị từ 01 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu vị trí cần tuyển.

– Đối với vị trí làm công tác Văn thư: tốt nghiệp trung cấp Văn thư – hành chính hoặc Văn thư – lưu trữ hệ chính quy trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu  (có phụ lục kèm theo);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (có phụ lục kèm theo), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và cách tính điểm thi

4.1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi

– Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Môn ngoại ngữ: thi viết 01 bài tiếng Anh.

– Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm 01 bài.

4.2. Thời gian thi:

– Đối với các trường hợp thi tuyển công chức loại C (ngạch Chuyên viên và tương đương):

+ Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;

+ Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 90 phút;

+ Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

– Đối với các trường hợp thi tuyển công chức loại D (ngạch cán sự và tương đương):

+ Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 120 phút;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;

+ Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 60 phút;

+ Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

(Căn cứ vào số lượng, nguyện vọng của các thí sinh đăng ký dự thi, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập, hệ thống kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành).

5. Điều kiện miễn một số môn thi

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

5.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về ngoại ngữ đúng với ngoại ngữ được sử dụng để thi môn điều kiện của kỳ tuyển dụng;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam mà nước đó sử dụng ngôn ngữ đúng với ngoại ngữ được sử dụng để thi môn điều kiện của kỳ thi tuyển dụng.

5.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

6. Cách tính điểm thi

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (tính theo quy định trên) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức lần này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

8. Ưu tiên trong tuyển dụng

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; học sinh trung học phổ thông, sinh viên đã đoạt giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người có bố đẻ hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng số điểm của diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả thi tuyển.

9. Lệ phí thi tuyển

Lệ phí thi tuyển được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

10. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 05/9/2016 đến hết ngày 05/10/2016 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức cán bộ trung ương Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Phòng 420), số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 38255058 (số máy lẻ 420). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển, Bản sơ yếu lý lịch tự thuật được đăng tải trên mục thông báo trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn

11. Tổ chức thi tuyển

– Tổ chức sơ tuyển và ôn tập: dự kiến sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

– Tổ chức thi tuyển: dự kiến trong tháng 10/2016.

– Địa điểm thi: sẽ thông báo sau.

*** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu lý lịch tự khai

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vksndtc.gov.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Vàng đổ sập, lao đao vì tụt quá mạnh

Xem tại đây

Lúc 8h15 sáng 28.9, theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá mua – bán vàng miếng SJC tại TP HCM giao dịch tại mức 35,93 – 36,15 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá vàng đã mất 120.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vẫn duy trì là 230.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 36,05 – 36,12 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với phiên trước, giá vàng được điều chỉnh giảm 120.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Giá bán vàng chỉ cao hơn giá mua 70.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC ngày 28.9 niêm yết tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại 2 khu vực Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ tính đến 8h40  ở cùng mức giá 35.960.000 (Mua vào) – 36.160.000 (Bán ra) đồng/lượng, giá bán ra giảm gần 100 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch cuối giờ chiều hôm trước.

Doanh nghiệp “lách luật” trốn đóng bảo hiểm xã hội

Xem tại đây

371.000 người lao động có nguy cơ mất việc trong thời gian tới - là dự báo do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đưa ra khi đánh giá tác động của việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) lên người lao động (NLĐ). Nguy cơ hiện hữu của việc tăng mức đóng BHXH là làm gia tăng chi phí lao động, do đó doanh nghiệp (DN) có thể cắt giảm lao động chính thức, tăng thuê lao động thời vụ để trốn tránh và lách luật.

Điểm mới trong Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có hiệu lực từ 1.1.2016 là NLĐ và DN sẽ đóng góp mức BHXH dựa trên tiền lương, các khoản phụ cấp và thu nhập bổ sung thay vì dựa trên mức tiền lương cơ bản như trước đây. Việc điều chỉnh mức nền đóng ngay lập tức đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ DN cũng như NLĐ.

Dựa trên tổng điều tra DN được Tổng cục Thống kê thực hiện, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong ngắn hạn sẽ có khoảng 132.000 NLĐ sẽ bị mất việc và trong dài hạn sẽ là 371.000 người, đặc biệt là NLĐ làm việc tại các DN nước ngoài, liên doanh; kế đến là Công ty Cổ phần, Cty TNHH. Trong đó, số lượng NLĐ trong ngành dệt may bị cắt giảm dự báo là 110.000 người; ngành chế tạo sản xuất là 105.000 người, ngành dịch vụ là 59.000 người… Để hạn chế tác động lên DN và NLĐ, tránh việc lẩn tránh đóng BHXH, Viện MDRI khuyến nghị, tỉ lệ đóng nên được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế là khoảng 20-25% quỹ lương.

Chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng cuối năm sẽ tăng ở mức nào?

Xem tại đây

Theo Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) những tháng cuối năm đang chịu nhiều áp lực, khi giá xăng dầu, giá thực phẩm và một số dịch vụ y tế, giáo dục tiếp tục tăng. Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Ngọc - Phó vụ trưởng Vụ Thống kê giá không phủ nhận những áp lực lên chỉ số CPI trong 3 tháng cuối năm, trong đó vẫn còn trên 10 tỉnh tiếp tục tăng giá học phí; từ nay đến cuối năm giá viện phí sẽ tăng; trong khi đó, giá xăng dầu trên thế giới vẫn tiếp tục tăng dẫn đến khả năng xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh khi quỹ bình ổn xăng dầu của các doanh nghiệp đang cạn kiệt. Giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo giá một số mặt hàng và dịch vụ tăng theo. Trong khi đó, Tết Nguyên đán 2016 khá sát với Tết dương lịch, khiến nhu cầu tiêu dùng tăng lên.

Đà Nẵng - môi trường tiềm năng cho bất động sản du lịch

Xem tại đây

Với ưu thế địa lý, sở hữu một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh (theo tạp chí Forbes) và hàng triệu lượt khách ghé thăm, Đà Nẵng đang trở thành môi trường tiềm năng cho các dự án du lịch. Theo số liệu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2015 nơi đây đón 4,6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,25 triệu lượt khách du lịch quốc tế - con số này tăng 30,8% so với năm 2014. Lượng khách du lịch nội địa đạt 3,35 triệu lượt, tăng 17% so với năm trước.

Cũng trong năm vừa qua, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 12.700 tỉ đồng, tăng 28,7% so với năm 2014. Con số này thể hiện khả năng chi tiêu của du khách khi đến với Đà Nẵng. Từ khả năng đáp ứng không gian du lịch sôi động, thành phố này được đánh giá là môi trường tiềm năng cho các nhà đầu tư với mô hình mới là condotel - căn hộ khách sạn. Trong danh sách các khu phức hợp condotel, nổi bật là Coco Skyline Resort của chủ đầu tư Empire Group.

Vingroup công bố chuyển đổi Vinmec, Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận

Xem tại đây

Tập đoàn Vingroup vừa công bố chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận, cam kết dành 100% lợi nhuận cho xã hội. Với việc phi lợi nhuận hóa hai thương hiệu đang phát triển tốc độ cao, có triển vọng lợi nhuận bền vững - Vingroup đã khẳng định tầm vóc, uy tín và trách nhiệm xã hội của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, theo xu hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Mục tiêu của việc phi lợi nhuận hóa Vinmec và Vinschool là nhằm khẳng định quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của y tế và giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo tại Việt Nam.

Theo đó, Vingroup cam kết dành 100% lợi nhuận thu được từ Vinmec và Vinschool để sử dụng cho việc tái đầu tư nhằm liên tục nâng cấp và phát triển hệ thống, cụ thể là đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, trao học bổng, tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế…

Không chỉ dành 100% lợi nhuận để tái đầu tư, Tập đoàn Vingroup cũng cam kết không thu hồi hơn 4.000 tỉ VND đã đầu tư đến thời điểm hiện tại để xây dựng hệ thống Vinmec và Vinschool trên toàn quốc, bao gồm chi phí về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, nhân sự, mua bản quyền, chuyển giao công nghệ…


Kinh tế 24h: Vinmec, Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận; Doanh nghiệp “lách luật” trốn đóng BHXH