Trong số này, em Lê Yên Thanh - ĐH Quốc gia TPHCM - là cá nhân trẻ tuổi nhất (sinh năm 1994) nhận giải trong lĩnh vực CNTT. Giải thưởng trong lĩnh vực CNTT còn được trao cho tiến sĩ Tạ Hải Hùng (ĐH Bách khoa Hà Nội), tiến sĩ Phan Xuân Hiếu (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) và tiến sĩ Lê Văn Cảnh (ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM).

3 giải thưởng trong lĩnh vực y - dược thuộc về thạc sĩ Nguyễn Lê Việt Hùng (ĐH Y - Dược TPHCM), bác sĩ Huỳnh Văn Bình (Bệnh viện Gia Định TPHCM) và thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà (Bệnh viện Phụ sản HN). Hội đồng giải thưởng cũng chọn ra 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất nhận phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT năm 2013.