Đó là thuốc viên nén bao phim Cetirizine Hydrochloride 10mg, SĐK: VN-7880-09, lô SX: WCH2004E, hạn dùng: 15.11.2015 (Cty Windlas Biotech Limited India sản xuất, Cty TNHH một thành viên T.Ư 3 nhập khẩu) do  không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan; Thuốc Paracetamol Infusion 10mg/ml, SĐK: VN- 14902-12, lô SX 14820496, hạn dùng: 6.12.2014 (Cty Marck Boisciences Ltd India sản xuất, Cty CP dược liệu T.Ư 2 nhập khẩu) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất liên quan; thuốc viên nén bao phin LODIPHIN-C (Amlodipine Besylate Tablets 5mg), SĐK: VN-6911-08, lô SX: TE 12049, hạn dùng: 15.12.2015 (Cty Cooper Pharma India sản xuất, Cty CP Tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco nhập khẩu) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan; thuốc viên nén bao phim Daehwa Albendazole 400mmg, SĐK VN-8648-09, lô SX: 2018, hạn dùng: 29.8.2015 (Cty Daehwa Pharmaceuticals, Hàn Quốc sản xuất, Cty TNHH một thành viên dược phẩm T.Ư 3 nhập khẩu) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Cty nhập khẩu phối hợp với nhà cung cấp gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.